Bảng size áo

Chất liệu sản phẩm: 100% Cotton (Nếu có sản phẩm nào cần chất liệu khác, chúng tôi sẽ lưu ý ngay bên dưới sản phẩm)